ensvnoMuovikuja 7, 55120 Imatra, Finland
Ekologiskt
genomfärgat trä
Certifierat
FSC-C189034
Tillverkas
i Finland

FAQ

Vanliga frågor och svar

FAQ

Inredningsfanér

Vad är tekniskt fanér?

CWP:s tekniska fanér tillverkas av flera lager björkfanér på 1,5 mm genom att limma ihop dem till standardplankor som sedan skärs med fanérkniv till fanérskikt med en tjocklek på 0,6 mm.

Behövs någon ytbehandling på fanérskikten?

För ytfanér från CWP rekommenderar vi ytbehandling, precis som för alla träytor. För ytbehandlingen lämpar sig de vanligaste ytbehandlingsmedlen, så som klarlack, vax och olja. Vi rekommenderar emellertid att du först testar på en liten bit trä.

Är fanérskikten alltid identiska med varandra?

Det kan förekomma små nyansskillnader mellan olika tillverkningspartier. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att fanérskikten från olika partier passar ihop, om de ska placeras bredvid varandra i slutprodukten.

Hurudana färger använder ni?

Vi använder vattenbaserad bets för genomfärgningen av fanéret.

Hurudan är UV-beständigheten för fanéret?

Hos ytbehandlade produkter är UV-beständigheten god. Björkens naturliga färg kan framträda tydligare genom vissa färgkulörer.

Finns det något certifikat för brandsäkerhet för fanéret?

Brandsäkerheten för ytmaterialet testas på ytan av skivorna. Enbart för fanéret behövs inget separat certifikat för brandsäkerhet. Det finns olika krav på brandklassificering på invändiga beklädnadsskivor av fanér. Du kan be om mer information direkt av tillverkaren av de invändiga beklädnadsskivorna.

Genomfärgade fanér på 1,5 mm

Lämpar sig genomfärgade fanér på 1,5 mm från CWP som ytfanér?

Vi rekommenderar inte att du använder svarvat fanér på 1,5 mm som ytfanér. Däremot passar vårt tekniska fanér på 0,6 mm utmärkt för detta ändamål.

Hurudana färger använder ni?

Vi använder vattenbaserad bets i vår genomfärgningsprocess.

Hur kan jag ytbehandla genomfärgat fanér på 1,5 mm från CWP?

För ytbehandlingen kan du använda de vanligaste ytbehandlingsmedlen. Vi rekommenderar emellertid att du först testar på en liten bit trä.

Laminerade plankor

Kan jag få färdiga vapenkolvar från CWP?

Nej, tyvärr inte. Vid CWP tillverkar vi enbart standardplankor. Våra kunder färdigställer vapenkolvarna av våra standardplankor.

Kan jag få speciella färgkombinationer från CWP?

Ja, det går bra. Välj önskad färgkombination på sidan ”CWP Genomfärgade fanér på 1,5 mm” så tillverkar vi den produkt du vill ha. Vi rekommenderar emellertid att du i första hand köper enskilda plankor i vår nätbutik.

Kan jag få plankor i specialstorlek från CWP?

Nej, tyvärr inte. På grund av tillverkningsmetoderna och lagrets omfång kan vi erbjuda enbart standardstorlekarna. Storlekarna hittar du i vår nätbutik.

Är plankorna från CWP korslaminerade?

Våra plankor är längslaminerade. Träets fibrer är alltså längsgående i samma riktning som fanérplankan på samtliga av våra fanér.

Vilken kvalitet har fanéret från CWP?

Vi använder enbart fanér utan kvisthål för våra produkter. Träet lever dock lite och det kan dock förekomma ådror där färgsättningen är mer ojämn.

Hurudana färger använder ni er av?

Vi använder vattenbaserad bets i vår genomfärgningsprocess.

Hur kan jag ytbehandla laminerade plankor från CWP?

För ytbehandlingen kan du använda de vanligaste ytbehandlingsmedlen. Vi rekommenderar emellertid att du först testar på en liten bit trä.

Historien bakom CWP

Riku Kärri är ingenjör inom området träteknik och kommer från Villmanstrand i Finland. I sin ungdom var han en aktiv amatörskytte. Då fäste han uppmärksamhet vid att många amatörer inom denna gren hade specialtillverkade vapen. Då kom Kärri på tanken om genomfärgat trä. Därför var kolven på Kärris sportvapen år 1999 det första lyckade försöket med infärgning som Kärri och hans vänner gjorde därhemma i förrådsbyggnaden ute på gården. Dessa försök gav så fina resultat att Kärri kunde utveckla sin infärgningsmetod som en del av ett forskningsprojekt vid Villmanstrands tekniska universitet. År 2004 grundades till slut ett företag baserat på denna idé. Företaget fick namnet CWP Coloured Wood Products Oy.